فارسی

Mahdiar abzar shazand

پرسکاری - فرم دهی - قطعات خودرو - فرم دهی قطعات

comashcomashcomash

comash

آماده ارائه خدمات و قادر به فعالیت در تمامی حوزه های تولید قطعات با در نظر گیری توان امکانات تولیدی،اماده انعقاد قراردادهای تولیدی در راستای پرس قطعات می باشد

^
comash
Supporter of Iran Industry Directory (Besi.co)